Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

02 Март 2017

 

ПРЕЗ 2017 ЩЕ СЕ ОБНОВЯТ 44 ОБЩИНСКИ ОБЕКТА

 С Решение №1/01.03.2017 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" са одобрени 44 обекта за финансиране и реализация през настоящата година, които са на обща стойност 6 938 326 лева. Обектите са на общините:

-       АВРЕН (Ремонт на НЧ „Искра -1927г."- с. Равна гора);

-       АКСАКОВО (Основен ремонт и реконструкция на общинска сграда - читалище в с. Изворско);

-       БЕЛОСЛАВ (Ремонт и модернизация на материално-техническата база на НЧ „Добруджа - 1929 г." - с. Разделна);

-       БОТЕВГРАД (Ремонт на общи части и тоалетни в сградата за доболнична помощ - гр. Ботевград);

-       БУРГАС (ДГ „Калинка", кв. Рудник, гр. Бургас);

-       БЯЛА (Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към спортен комплекс и въвеждане на мерки за ЕЕ);

-       ВЕНЕЦ (Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство",  с. Венец);

-       ВЕТРИНО (Ремонт на сградата на НЧ „Поука" -  с. Доброплодно);

-       ВРАЦА (Благоустрояване на дворно пространство на ЦДГ „Щастливо детство");

-       ВЪЛЧИ ДОЛ (Народно читалище „Асен Златаров - 1937" - с. Генерал Киселово);

-       ГОРНА ОРЯХОВИЦА (Ремонт на зала за репетиции към читалище „Напредък-1869" с прилежащи помещения, съоръжения и инсталации към тях);

-       ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост);

-       ГРАМАДА (Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация - Община Грамада);

-       ГЪЛЪБОВО (Ремонт на административна сграда (кметство) - с. Искрица);

-       ДЕВИН (Детска градина в кв. „Люляк"-реконструкция и преустройство на кухня с котелно за разширение на Център за обществена подкрепа);

-       ДЕВНЯ (Разкриване на образователен детски център за извънучилищна дейност в сградата на бивше ОДЗ І);

-       ДИМИТРОВГРАД (Обновяване на дворното пространство на Детска градина „Осми март");

-       ДРЯНОВО (Ремонт покрив и фасади на административната сграда на кметство с. Царева ливада);

-       ИВАНОВО (Ремонт на административна сграда - кметство с. Табачка);

-       КНЕЖА (Мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Огнян Михайлов" - гр. Кнежа);

-       МАДАН (Oбщинска администрация - гр. Мадан - ремонт и реконструкция на покрив);

-       МАРИЦА (Основен ремонт и реконструкция на съществуващи съблекални и паркинг и изграждане на мини футболно игрище - с. Маноле);

-       МЕЗДРА (Текущ ремонт и СМР на МБАЛ Мездра);

-       МОНТАНА (Въвеждане на енергоспестяващи мерки за Детска ясла №3 - гр. Монтана);

-       НИКОЛА КОЗЛЕВО (Ремонт на ДГ „Здравец" - с. Църквица);

-       НОВИ ПАЗАР (Дневен център за възрастни хора с увреждания);

-       ПАВЛИКЕНИ (Изграждане на пет детски площадки с детски съоръжения в двора на детска градина „Вяра, надежда, любов");

-       ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ (Ремонт на Народно читалище „Паисий Хилендарски - 1902" - с. Масларево);

-       ПРАВЕЦ (Реконструкция и модернизация на дворно пространство към Детска градина „Здравец");

-       РАЗЛОГ (Ремонт на сградата на ОУ „Братя Миладинови" - с. Елешница);

-       РОДОПИ (Прилежащо външно пространство на сградата на ОУ „Васил Левски" - с. Брестник);

-       САМОКОВ (Текущ ремонт на сграда на бивш родилен дом с ид. 65231.909.199.1 - гр. Самоков);

-       СВИЩОВ (Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо" - гр. Свищов);

-       СЕВЛИЕВО (Строително-ремонтни работи за Спортна зала „Дан Колов");

-       СЕПТЕМВРИ (Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ОДЗ „Червена шапчица");

-       СЛИВЕН (Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи);

-       СМОЛЯН (Изграждане и оборудване на площадка за фитнес на открито  и ремонт на лекоатлетическа писта в спортен комплекс  „Септември" - кв. Райково);

-       СТРАЛДЖА (Основен ремонт сграда на общинска администрация Стралджа - ІV етап);

-       ТЕРВЕЛ (Вътрешен ремонт на Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора");

-       ТРОЯН (Реконструкция на покрива на сграда - Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства);

-       ХИТРИНО (Ремонт сграда на кметство с. Студеница);

-       ЦЕНОВО (Рехабилитация на сградата на Народно читалище „П.Р.Славейков - 1927 г." - с. Пиперково);

-       ЧИРПАН (Ремонт на дневна детска ясла „ Д-р Ив. Софкаров");

-       ЧУПРЕНЕ (Енергоефективни мерки в административна сграда кметство с. Репляна).

Видно е, че 44-те обекта са в различни области, като 16 от тях са за образование (2 детски ясли, 11 детски градини, 2 училища и един образователен детски център за извънучилищна дейност), 10 - за култура (9 читалища и един музей), 9 - за обществено-административно обслужване, 4 - за спорт и рекреация, 3 - за предоставяне на социални услуги и 2 - за здравеопазване.

С изпълнението на горецитираните обекти се очаква постигане на следните прогнозни параметри по Националния план за действие по заетостта през 2017 г.:

- обща заетост в строителството на най-малко 550 лица, в т.ч. най-малко 220 регистрирани в ДБТ безработни;

- професионално обучение на най-малко 108 регистрирани в ДБТ безработни лица чрез провеждане на 9 квалификационни курса при 9 от обектите.

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development